Vacants – Setembre 2017

Relació de places vacants de 1r curs
Curs 2017-2018
Actualitzat – 13.10.2017 (11:00)

CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ

TORN

VACANTS

CFPM EE30 – Instal·lacions de telecomunicacions 1r Matí 8
CFPM FM10 – Soldadura i caldereria 1r Matí 10
CFPM IP20 – Estètica i bellesa 1r Matí 0
CFPM IP20 – Estètica i bellesa 1r Tarda 6
CFPM TM10 – Electromecànica de vehicles automòbils 1r Matí 0
CFPM FM21 – Mecanització (manteniment i reparació en rellotgeria) 1r Tarda 12
CFPM IC10 – Sistemes microinformàtics i xarxes 1r Matí  0
CFPM TM20 – Carrosseria
1r Matí 10
CFPM IS10 – Video discjòquei i so 1r Matí 0
CFPM IS10 – Video discjòquei i so 1r Tarda 0
     
CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR TORN

VACANTS

CFPS ICA0 – Administració de sistemes informàtics en xarxa 1r Tarda 5
CFPS ISE0 – Animacions en 3D, jocs i entorns interactius
1r Matí 0
CFPS ISE0 – Animacions en 3D, jocs i entorns interactius 1r Tarda 0
CFPS 0151 – Animació d’activitats físiques i esportives (M) 1r Matí 0
CFPS 0151 – Animació d’activitats físiques i esportives (T) 1r Tarda 10
CFPS TMA0 – Automoció
1r Tarda 5
CFPS IPD0 – Caracterització i maquillatge professional 1r Tarda 0
CFPS ICC0 – Desenvolupament d’aplicacions web
1r Tarda 10
CFPS FMC0 – Disseny en fabricació mecànica 1r Tarda 10
CFPS ISB0 – Il·luminació, captació i tractament d’imatge
1r Matí 0
CFPS ISD0 – Producció d’audiovisuals i espectacles 1r Tarda 2
CFPS ISA0 – Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles 1r Tarda 0
CFPS EED0 – Sistemes de telecomunicacions i informàtics 1r Tarda 14
CFPS ISC0 – So per a audiovisuals i espectacles (M) 1r Matí 1
CFPS ISC0 – So per a audiovisuals i espectacles (T) Tarda 0
CFPS IPA0 – Assessoria d’imatge personal i corporativa 1r Matí 0