Transports i Manteniment de Vehicles

Cicles formatius de Grau Superior
Automoció (LOE)

Cicles formatius de Grau Mitjà
Electromecànica de vehicles (LOE)
Carrosseria (LOE)

Cap departament: Josep Fernández Fernández
e-mail: fchica@lamerce.com