Secretaria

Beques
Preinscripció i matrícula per al curs 2018-2019
Compleció d’estudis
Preus de la matrícula de cicles formatius
PAU (Proves d’accés a la universitat)

Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres de 09:00h a 13:00h | 15:00h a 19:00h

Tràmits

Sol·licitud de certificats:

Podeu sol·licitar un certificat accedint al formulari.
Els certificats es podran recollir a la Secretaria de l’Institut 5 dies hàbils des de la data de la sol·licitud, presentant el DNI/NIE/Passaport acreditat en la sol·licitud.
En el cas que no pugueu venir personalment al centre, haureu d’omplir el document d’autorització de sol.licitud i/o lliurament de documentació.

Sol·licitud i/o lliurament de títol acadèmic i professional no universitari

Passar personalment per Secretaria de l’Institut amb la documentació necessària per gestionar el resguard de pagament del títol

Autorització per al lliurament d’un títol

Si voleu recollir el vostre títol i no podeu venir personalment, heu d’omplir aquesta autorització, signar-la i lliurar-la a la persona a la qual autoritzeu juntament amb una fotocòpia del vostre DNI. La persona autoritzada haurà de presentar-se a la secretaria del centre amb l’autorització degudament complimentada i signada, juntament amb el seu DNI i una fotocòpia del vostre (persona que autoritza). Presentar el resguard d’haver pagat la taxa del títol.

Sol·licitud de baixa del centre

Si voleu donar-vos de baixa del centre, haureu de complimentar aquesta sol.licitud i lliurar-la a la secretaria del centre juntament amb el vostre DNI. (Només per als alumnes majors de 18 anys).

Homologació de títols estrangers

Normativa i documentació (gencat.cat)

Correu xtec

Sol·licitud de correu xtec (professors nous)

Si no teniu un correu xtec, podeu descarregar-vos aquest formulari i lliurar-lo a la Secretaria de l’Institut. Un cop gestionada la sol·licitud es rebrà al centre una carta amb les vostres dades d’usuari.

Formulari de sol·licitud d’alta d’usuari

Trobareu més informació aquí: http://xtec.gencat.cat/ca/at_usuari/gestio/altausuari/

Gestió de contrasenya de correu (xtec)

Si us han desactivat el compte de correu xtec, podeu recuperar la contrasenya seguint les indicacions següents: Indicacions per recuperar la contrasenya de correu xtec