Relació entre les famílies professionals o els cicles i les opcions de la part específica de les proves d’accés

 

Famílies professionals i cicles formatius

Opcions de la part específica

a) Famílies professionals de formació professional A B C D
Activitats físiques i esportives X X
Administració i gestió X
Agrària X
Arts gràfiques X
Comerç i màrqueting X
Edificació i obra civil X
Electricitat i electrònica X
Energia i aigua X
Fabricació mecànica X
Fusta, moble i suro X
Hoteleria i turisme X
Imatge i so X
Imatge personal X
Indústries alimentàries X
Indústries extractives X
Informàtica i comunicacions X X
Instal·lació i manteniment X
Maritimopesquera X
Química X
Sanitat X
Seguretat i medi ambient X X
Serveis socioculturals a la comunitat X X
Tèxtil, confecció i pell X
Transport i manteniment de vehicles X
Vidre i ceràmica X
b) Cicles formatius de formació professional
Prevenció de riscos professionals X X X
c) Cicles d’ensenyaments esportius X

 

Matèries de les opcions:

A: Dibuix tècnic, Física i Tecnologia industrial

B: Biologia, Ciències de la Terra i del medi ambient i Química

C: Economia de l’empresa, Geografia, Psicologia i sociologia i Segona llengua estrangera

D: Educació física i una de les matèries següents: Biologia, Ciències de la Terra i del medi ambient o Química

Aquestes opcions també són d’aplicació a efectes de:

a) l’admissió a les proves per a persones que tenen 18 anys (o els compleixen durant l’any de la prova) i tenen un títol de tècnic/a d’alguna de les famílies professionals incloses en la mateixa opció de la part específica,

b) l’exempció de la part específica de la prova per a persones que tenen un títol de tècnic/a d’alguna de les famílies professionals incloses en la mateixa opció de la part específica.