Preinscripció 2017-2018

Informació general i dates de la preinscripció del curs 2017-2018
CALENDARI
Del 16 al 24 de maig: cicles de grau mitjà de formació professional
Del 25 al 31 de maig: cicles de grau superior de formació professional
Del 3 al 7 de juliol: curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior (CAS)

INFORMACIÓ:
Informació Preinscripció Grau Mitjà: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/
Informació Preinscripció Grau Superior: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/

SOL·LICITUDS DE PREINSCRIPCIÓ

Instruccions per al formulari en suport electrònic:

  1. Per canviar de pantalla cal utilitzar exclusivament els botons “següent” i “anterior” de l’aplicació i no els del navegador.
  2. Les dades informades al formulari s’han de desar encara que no es faci l’enviament en el mateix moment.
  3. Per modificar les dades (o tornar al formulari no enviat) es necessita el número del document d’identificació personal (DNI, NIE o passaport) d’un dels tutors (o de l’alumne si és major d’edat) i el codi de la sol·licitud (aquest codi es rep a l’adreça de correu electrònic que s’ha informat al formulari).
  4. La sol·licitud només es considera presentada quan, després d’omplir tot el formulari, s’executa l’opció ”enviament” des de l’última pantalla (a partir d’aquest moment ja no es poden fer modificacions) i es presenta la documentació acreditativa al centre demanat en primer lloc.
  5. Un cop enviades les dades es pot obtenir el comprovant de presentació de la sol·licitud; en aquest comprovant hi consta la documentació que cal presentar (s’aconsella guardar-ne una còpia).
Perquè el tràmit tingui efecte, cal imprimir, signar i presentar el comprovant (en paper) acompanyat de la documentació al centre demanat en primer lloc dins el termini previst per a la presentació de la documentació.

Sol·licitud de preinscripció Grau Mitjà

Juntament amb l’imprès s’ha d’ajuntar la següent documentació (http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/documentacio/)

Sol·licitud de preinscripció Grau Superior

Juntament amb l’imprès s’ha d’ajuntar la següent documentació (http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/documentacio/)

About admin
Secretari