PAU per alumnes de CFGS

Calendari de les PAU  (Proves d’Accés a la Universitat) 2018 per als estudiants Titulats Tècnics Superiors (CFGS)

Del 16 al 31 de maig Període de matrícula per a la convocatòria de les PAU juny 2017. La matrícula es realitzarà al portal d’accés a la universitat (https://accesuniversitat.gencat.cat).
El 24 de maig L’Oficina d’Accés a la Universitat enviarà als centres el primer llistat dels alumnes que hagin fet la matrícula fins al 23 de maig.
(AQUEST TRÀMIT EL FA EL CENTRE. ELS ESTUDIANTS NO HAN DE DEMANAR CAP CERTIFICAT INDIVIDUAL)
El 1 de juny L’Oficina d’Accés a la Universitat enviarà als centres un segon llistat dels alumnes que hagin fet la matrícula fins al 31 de maig.
(AQUEST TRÀMIT EL FA EL CENTRE. ELS ESTUDIANTS NO HAN D’ENVIAR CAP CERTIFICAT INDIVIDUAL)
El 8 de juny Tramesa per correu electrònic als centres de CFGS des de l’Oficina d’Accés a la Universitat, amb la relació de l’alumnat matriculat, tribunal i lloc d’examen.
L’alumne haurà de consultar el lloc d’examen al portal d’accés a la universitat (https://accesuniversitat.gencat.cat).
12, 13 i 14 de juny Proves d’Accés a la Universitat, convocatòria de Juny 2018.
Del 12 al 24 de juliol Matrícula convocatòria de setembre 2018. La matrícula es realitzarà al portal d’accés a la universitat (https://accesuniversitat.gencat.cat).
4, 5 i 6 de setembre Proves d’Accés a la Universitat, convocatòria de Setembre 2018.

Tota la informació general la trobareu l’enllaç següent: http://universitats.gencat.cat/