PAU per alumnes de CFGS

Calendari de les PAU  (Proves d’Accés a la Universitat) 2017 per als estudiants Titulats Tècnics Superiors (CFGS)

Del 17 de maig a l’1 de juny Període de matrícula per a la convocatòria de les PAU juny 2017. La matrícula es realitzarà al portal accesnet (https://accesnet.gencat.cat).
El 26 de maig L’Oficina d’Accés a la Universitat enviarà als centres el llistat de tots els estudiants que hagin gestionat la matrícula, que caldrà retornar degudament signat.
(AQUEST TRÀMIT EL FA EL CENTRE. ELS ESTUDIANTS NO HAN DE DEMANAR CAP CERTIFICAT INDIVIDUAL)
El 2 de juny Últim dia per enviar els certificats a l’ Oficina d’Accés a la Universitat o altres llocs de lliurament previstos (certificats d’estudis finalitzats o el certificats per a la matrícula a la Fase Específica de les PAU).
(AQUEST TRÀMIT EL FA EL CENTRE. ELS ESTUDIANTS NO HAN D’ENVIAR CAP CERTIFICAT INDIVIDUAL)
El 9 de juny Tramesa per correu electrònic als centres de CFGS des de l’Oficina d’Accés a la Universitat, de la relació de l’alumnat matriculat, tribunal i lloc d’examen. L’estudiant haurà de consultar el lloc d’examen al portal accesnet
(https://accesnet.gencat.cat).
13, 14 i 15 de juny Proves d’Accés a la Universitat, convocatòria de Juny 2017.
Del 18 al 24 de juliol Termini de matrícula per a la convocatòria de setembre 2017. La matrícula es realitzarà al portal accesnet (https://accesnet.gencat.cat).
5, 6 i 7 de setembre Proves d’Accés a la Universitat, convocatòria de Setembre 2017.

Tota la informació general la trobareu l’enllaç següent: http://universitats.gencat.cat/