Oferta inicial de places per al curs 2018-2019

Oferta de places de la preinscripció a cicles formatius per al curs 2018-2019

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ Nivell Torn Grups Oferta inicial de places (Ord.) (NEE)
CFPM    EE30 – Instal·lacions de telecomunicacions 1 Matí 1 24 2
CFPM    EE30 – Instal·lacions de telecomunicacions 2 Matí 1 18 2
CFPM    FM10 – Soldadura i caldereria 1 Matí 1 26 2
CFPM    FM10 – Soldadura i caldereria 2 Matí 1 15 2
CFPM    FM21 – Mecanització (manteniment i reparació en rellotgeria) 1 Tarda 1 25 2
CFPM    FM21 – Mecanització (manteniment i reparació en rellotgeria) 2 Tarda 1 14 2
CFPM    IC10 – Sistemes microinformàtics i xarxes 1 Matí 2 52 4
CFPM    IC10 – Sistemes microinformàtics i xarxes 2 Matí 2 32 4
CFPM    IP20 – Estètica i bellesa 1 Matí 1 24 2
CFPM    IP20 – Estètica i bellesa 2 Matí 1 2 2
CFPM    IP20 – Estètica i bellesa 1 Tarda 1 25 2
CFPM    IP20 – Estètica i bellesa 2 Tarda 1 1 2
CFPM    IS10 – Video discjòquei i so 1 Matí 1 26 2
CFPM    IS10 – Video discjòquei i so 2 Matí 1 6 2
CFPM    IS10 – Video discjòquei i so 1 Tarda 1 26 2
CFPM    IS10 – Video discjòquei i so 2 Tarda 1 6 2
CFPM    TM10 – Electromecànica de vehicles automòbils 1 Matí 2 33 4
CFPM    TM10 – Electromecànica de vehicles automòbils 2 Matí 2 18 4
CFPM    TM20 – Carrosseria 1 Matí 2 42 4
CFPM    TM20 – Carrosseria 2 Matí 1 7 2

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR Nivell Torn Grups Oferta inicial de places (Ord.) (NEE)
CFPS    0151 – Animació d’activitats físiques i esportives 2 Matí 2 0 2
CFPS    0151 – Animació d’activitats físiques i esportives 2 Tarda 1 12 2
CFPS    AEA0 – Ensenyament i animació socioesportiva 1 Matí 2 56 4
CFPS    AEB0 – Condicionament físic 1 Tarda 1 28 2
CFPS    EED0 – Sistemes de telecomunicacions i informàtics 1 Matí 1 28 2
CFPS    EED0 – Sistemes de telecomunicacions i informàtics 2 Tarda 1 17 2
CFPS    FMC0 – Disseny en fabricació mecànica 1 Tarda 1 26 2
CFPS    FMC0 – Disseny en fabricació mecànica 2 Tarda 1 12 2
CFPS    ICA0 – Administració de sistemes informàtics en xarxa 1 Tarda 1 22 2
CFPS    ICA0 – Administració de sistemes informàtics en xarxa 2 Tarda 1 9 2
CFPS    ICC0 – Desenvolupament d’aplicacions web 1 Tarda 1 24 2
CFPS    ICC0 – Desenvolupament d’aplicacions web 2 Tarda 1 14 2
CFPS    IPA0 – Assessoria d’imatge personal i corporativa 1 Matí 1 25 2
CFPS    IPA0 – Assessoria d’imatge personal i corporativa 2 Matí 1 5 2
CFPS    IPD0 – Caracterització i maquillatge professional 1 Tarda 1 25 2
CFPS    IPD0 – Caracterització i maquillatge professional 2 Tarda 1 0 1
CFPS    ISA0 – Realització de proj d’audiovisuals i espectacles 1 Tarda 1 22 2
CFPS    ISA0 – Realització de proj d’audiovisuals i espectacles 2 Tarda 1 3 2
CFPS    ISB0 – Il·luminació, captació i tractament d’imatge 1 Matí 1 25 2
CFPS    ISB0 – Il·luminació, captació i tractament d’imatge 2 Matí 1 0 2
CFPS    ISC0 – So per a audiovisuals i espectacles 1 Matí 2 49 4
CFPS    ISC0 – So per a audiovisuals i espectacles 2 Matí 2 10 4
CFPS    ISC0 – So per a audiovisuals i espectacles 1 Tarda 1 26 2
CFPS    ISC0 – So per a audiovisuals i espectacles 2 Tarda 1 0 2
CFPS    ISD0 – Producció d’audiovisuals i espectacles 1 Tarda 1 25 2
CFPS    ISD0 – Producció d’audiovisuals i espectacles 2 Tarda 1 1 2
CFPS    ISE0 – Animacions en 3D, jocs i entorns interactius 1 Matí 1 24 2
CFPS    ISE0 – Animacions en 3D, jocs i entorns interactius 2 Matí 1 1 2
CFPS    ISE0 – Animacions en 3D, jocs i entorns interactius 1 Tarda 1 23 2
CFPS    ISE0 – Animacions en 3D, jocs i entorns interactius 2 Tarda 1 4 2
CFPS    TMA0 – Automoció 1 Matí 1 28 2
CFPS    TMA0 – Automoció 2 Matí 1 17 2
CFPS    TMA0 – Automoció 1 Tarda 2 45 4
CFPS    TMA0 – Automoció 2 Tarda 2 10 4