Oferta formativa – cicles formatius

Família professional: Activitats físiques i esportives

Relació dels cicles formatius de Grau Superior que impartim:

Animació d’activitats físiques i esportives

Cap departament: José Luis Pérez Rodríguez

e-mail: jlperez@lamerce.com