MWALK V “AQUELARRE”, DESFILADA DE FINAL DE CURS D’IMATGE PERSONAL

Com cada final de curs el Departament d’Imatge Personal organitza la seva desfilada on mostra treballs de tots el grups dels seus cicles. Aquest any hem organitzat un AQUELARRE. Veureu arribar tota mena de personatges fantàstics a la nit de bruixes.

Volem agraïr la col.laboració dels Departaments d’Imatge i So, Informàtica, Electrònica, PFI de Pintura i tots els companys que ens fan suport en aquest projecte.

La trobada serà el proper dijous 30 de maig a les 17.00 h.

About admin
Secretari