Mobilitat Internacional

Resolució del 14 de novembre de 2018, publicació de la relació provisional dels candidats admesos per a la selecció d’alumnes de FP de Segon Curs de CFGS per tal de dur a terme estades formatives en centres de treball i centres educatius pels Curs 2018-19, projecte Erasmus+ 2018-1-ES01-KA103-048685.

 

About admin
Secretari