Mobilitat Internacional

Resolució de 03 de desembre de 2018, publicació de la relació provisional dels candidats admesos amb la puntuació total obtinguda dins del procés de selecció d’alumnes de FP de Segon Curs de CFGS per tal de dur a terme estades formatives en centres de treball i educatius estrangers pel curs 2018-2019, projecte Erasmus+ 2018-1-ES01-KA103-048685.

Accediu a la relació mitjançant el següent enllaç.

 

About admin
Secretari