Matrícula Grau Superior 2018-2019

Calendari general: del 18 al 23 de juliol

 ➡ Formulari de matrícula a cicles Formatius de Grau Superior (Curs 2018-2019)

Els alumnes admesos als cicles formatius de Grau Superior de les llistes definitives del 17 de juliol, hauran de formalitzar la matrícula, segons el cicle formatiu, els dies següents:

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
     18 JULIOL 19 JULIOL 20 JULIOL
    Alumnes del cicle formatiu:

TMA0-Automoció

EED0-Sistemes de telecomunicació i informàtics

ICC0-Desenvolupament d’aplicacions web

ICA0-Administració de sistemes informàtics en xarxa

 

Alumnes del cicle formatiu:

IPA0-Assessoria d’imatge personal i corporativa

IPD0- Caracterització i maquillatge professional

ISD0-Producció d’audiovisuals i espectacles

ISB0-Il·luminació, captació i tractament d’imatge

Alumnes dels cicles formatius:

ISE0 – Animacions en 3D, jocs i entorns interactius

ISC0– So per a audiovisuals i espectacles

 


 

23 JULIOL    
Alumnes dels cicles formatius:

0151 – Animació d’activitats físiques i esportives

AEA0 –Ensenyament i animació socioesportiva

AEB0 – Condicionament físic

ISA0 – Realització de projectes audiovisuals i espectacles

FMC0 – Disseny  en fabricació mecànica

 

 

   

Documentació per a formalitzar la matrícula:

1.- Imprès de matrícula

2.- Resguard de Pagament

3.- Identificació:

Alumnat menor d’edat

  • L’original i una fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne està en situació d’acolliment, la resolució del Departament de Benestar Social i Família.
  • L’original i una fotocòpia del DNI o de la targeta de residència on consta el NIE del pare, la mare o el tutor legal de l’alumne.
  • L’original i una fotocòpia del DNI o de la targeta de residència on consta el NIE de l’alumne.
  • L’original i una fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne, si la teniu.

Alumnat major d’edat

  • L’original i una fotocòpia del DNI o de la targeta de residència on consta el NIE de l’alumne.
  • L’original i una fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne, si la teniu.

4.- Documentació acadèmica (fotocòpia i original)

  • PROVA D’ACCÉS: Certificat de la prova d’accés.
  • GRADUAT EN ESO: Certificat acadèmic o llibre
  • ALTRES ESTUDIS QUE PERMETIN L’ACCÉS: Certificat

5.- Fotografia original de format carnet amb el nom i el cicle escrits a la part posterior.

6.- Alumnes de nova incorporació als cicles de la família d’Activitas Físiques i Esportives: Certificat mèdic oficial.