Imatge Personal

Cicles formatius de Grau Superior
Assessoria d’imatge personal i corporativa (LOE)
Caracterització i maquillatge professional (LOE)

Cicles formatius de Grau Mitjà
Estètica personal i decorativa

Cap departament: Susanna Manero Rafegas
e-mail: smanero@lamerce.com