Fabricació Mecànica

Cicles formatius de Grau Superior
Disseny en fabricació mecànica (LOE)

Cicles formatius de Grau Mitjà
Soldadura i caldereria (LOE)
Manteniment i reparació en rellotgeria (LOE)

Cap departament: Fernando Trebejo Sánchez
e-mail: ftrebejo@lamerce.com