Electricitat i Electrònica

Cicles formatius de Grau Superior
Sistemes de telecomunicació i informàtics (LOE)

Cicles formatius de Grau Mitjà
Instal·lacions de telecomunicacions (LOE)

Cap departament: Carles Marrot Buxadé
e-mail: cmarrot@lamerce.com