Eleccions Consell Escolar 2018

Amb la publicació de la Resolució ENS/2172/2016, de 13 de setembre (DOGC 28.09.16), per la qual s’estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics, el Departament ha iniciat el procés bianual de renovació parcial dels sectors electius dels consells escolars de tots els centres públics i privats concertats.

Dies de les votacions:

Alumnes: 26 de novembre de 09:00h a 19:00h

Pares i mares: 26 de novembre de 09:00h a 19:00h

Professors: 28 de novembre de 14:00h a 16:00h

PAS: 28 de novembre de 14:00h a 16:00h

About admin
Secretari