Convocatòria de beques/ajudes Eramus+ CFGS.

Convocatòria per a la selecció d’alumnes de Formació Professional de segon curs de Cicles Formatius de Grau Superior per tal de dur a terme estades formatives en centres de treball i centres educatius pels Curs 2018–2019, projecte Erasmus+ 2018-1-ES01-KA103-048685.

Si us plau, feu servir el següent link de DROPBOX per accedir a la convocatòria i la documentació que cal presentar: https://www.dropbox.com/sh/irj210d9l1mzz9w/AACSzjg0rgQBx-9NpxPMszNva?dl=0

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR A SECRETARIA I ENVIAR A: internacional@lamerce.com  

 

1. Sol·licitud

2. Currículum Vitae en anglès i en format pdf (utilitzant l’eina Europass).

3. Carta de motivació en anglès i en format pdf (utilitzant l’eina Europass).

4. Certificat d’idioma (si es disposa d’ell).

5. Nota mitjana de l’últim curs realitzat (registre o butlletí de notes).

 

FASES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ i CALENDARI  

 

Fase 1: Inscripció al procés de selecció a través del formulari online (curs 2017 – 2018).

 

Fase 2: Lliurament de la documentació obligatòria a la secretaria del centre i enviament de  la documentació al correu electrònic: internacional@lamerce.com

Termini: del 5 al 13 de novembre de 2018.

Publicació provisional d’admesos i exclosos: 14 de novembre de 2018.

Període de reclamacions: 14 i 15 de novembre de 2018.

Publicació definitiva d’admesos i exclosos: 16 de novembre de 2018.

 

Fase 3: Entrevista personal (només per aquells/es que hagin presentat tota la documentació obligatòria i hagin estat admesos).

Data: entre dilluns 19 i divendres 30 de novembre.

Dia i hora: es comunicarà el 16 de novembre.

Lloc: aula polivalent.

 

Fase 4: Selecció dels/les participants (llistats).

Publicació provisional: 03 de desembre de 2018.

Reclamacions: del 03 al 05 de desembre de 2018.

Publicació definitiva: 10 de desembre de 2018.

 

Fase 5: Acceptació de la Beca Erasmus i lliurament de la documentació addicional.

Termini: del 10 al 14 de desembre de 2018.

 

Fase 6: Dotació econòmica.

 

Fase 7: Accés al curs d’idiomes on-line Online Language Support (OLS).

Data: a partir del 17 de desembre de 2018.

About admin
Secretari