Contractació

Institut Mare de Déu de la Mercè – Contractació

Adreça de presentació d’ofertes

Secretaria de l’Institut Mare de Déu de la Mercè

carrer Motors 122-130    (08040 Barcelona)

Correu electrònic: a8014401@xtec.cat

Adreça web: http://www.lamerce.com

Horari de registre: de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores

Persones de contacte

Lourdes González Campos – Directora

José Luis Navas Ordóñez – Administrador

Correu electrònic: a8014401@xtec.cat

Licitacions (2) Adjudicacions (1)
Licitació núm 1. Servei de Bar-Cantina de l’Institut Mare de Déu de la Mercè
Horari de presentació de les ofertes: dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores

Termini de presentació de  les ofertes:  les 14:00 hores del dia 28 de juliol de 2017

Lloc de presentació de les ofertes: Registre General del Consorci d’Educació de Barcelona (Plaça Urquinaona 6 planta baixa)

Plec de clàusules administratives particulars

Plec de prescripcions tècniques

Qualsevol consulta referida al concurs cal formular-la via correu electrònic (no s’atendrà cap consulta per telèfon).


Licitació núm 2. Subministrament i instal·lació d’un plató de TV digital HD

Publicació al DOGC núm. 7387 el dia 9 de juny de 2017

Horari de presentació de les ofertes: dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores

Termini de presentació de  les ofertes: des del 9 de juny de 2017 fins a les 14:00 hores del dia 26 de juny de 2017

Lloc de presentació de les ofertes: Registre de la Secretaria del Centre

Plec de clàusules administratives particulars

Plec de prescripcions tècniques

Qualsevol consulta referida al concurs cal formular-la via correu electrònic (no s’atendrà cap consulta per telèfon).

  • Dia de visita tècnica: 13 de juny de 2017 a les 12:00 hores.
  • Obertura del sobre “B”: 30 de juny de 2017 a les 11:30 hores (despatx de Direccció)
  • Obertura del sobre “C”: 4 de juliol de 2017 a les 12:00 hores (despatx de Direccció)
 Subministrament i instal·lació d’un plató de TV digital HD

Dades de l’empresa adjudicatària

Denominació: PROVITEC Instalaciones y Sistemas, SL

Import: 97.175,00 € (abans d’IVA)

Data signatura del contracte: 12 de juliol a les 13:00 hores