Contractació

Institut Mare de Déu de la Mercè – Contractació

Adreça de presentació d’ofertes

Secretaria de l’Institut Mare de Déu de la Mercè

carrer Motors 122-130    (08040 Barcelona)

Correu electrònic: a8014401@xtec.cat

Adreça web: http://www.lamerce.com

Horari de registre: de dilluns a divendres de 09:00 a 13:30 hores

Persones de contacte

Lourdes González Campos – Directora

José Luis Navas Ordóñez – Administrador

Correu electrònic: a8014401@xtec.cat

Licitacions (1) Adjudicacions (0)
Licitació núm 1.

Servei de Vigilància de l’Institut Mare de Déu de la Mercè

Horari de presentació de les ofertes: dilluns a divendres de 09:00 a 13:30 hores

Termini de presentació de  les ofertes:  les 13:30 hores del dia 26 d’abril de 2019 (vacances de Setmana Santa del 13 al 22 d’abril ambdós inclosos)

Lloc de presentació de les ofertes: Secretaria del centre

Plec de clàusules administratives particulars (Nova versió. Rectificada l’errada en relació als Criteris d’adjudicació i l’Annex 3)

Plec de prescripcions tècniques

Qualsevol consulta referida al concurs cal formular-la via correu electrònic (no s’atendrà cap consulta per telèfon).