Contractació

Institut Mare de Déu de la Mercè – Contractació

Adreça de presentació d’ofertes

Secretaria de l’Institut Mare de Déu de la Mercè

carrer Motors 122-130    (08040 Barcelona)

Correu electrònic: a8014401@xtec.cat

Adreça web: http://www.lamerce.com

Horari de registre: de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores

Persones de contacte

Lourdes González Campos – Directora

José Luis Navas Ordóñez – Administrador

Correu electrònic: a8014401@xtec.cat

Licitacions (1) Adjudicacions (1)
Licitació núm 1.

Servei de Bar-Cantina de l’Institut Mare de Déu de la Mercè

Horari de presentació de les ofertes: dilluns a divendres de 09:00 a 13:00 hores

Termini de presentació de  les ofertes:  les 13:00 hores del dia 26 de juliol de 2018

Lloc de presentació de les ofertes: Registre General del Consorci d’Educació de Barcelona (Plaça Urquinaona 6 planta baixa)

Plec de clàusules administratives particulars

Plec de prescripcions tècniques

Qualsevol consulta referida al concurs cal formular-la via correu electrònic (no s’atendrà cap consulta per telèfon).

Empresa: Marbeth Restauración, SL

Data adjudicació: 28 de setembre de 2018

Data publicació: 1 d’octubre de 2018