Compleció d’Estudis

Inscripció i matrícula de Compleció d’estudis

El procés d’inscripció i matrícula de compleció d’estudis es realitzarà de l’1 al 15 d’octubre per a les dos convocatòries del curs actual. Per la segona convocatòria hi haurà un segon període,de l’1 al 15 de març.

Per poder-se matricular a la convocatòria de compleció, és obligatori que l’últim any que s’ha cursat el cicle, ho hagi estat en aquest centre.

Calendari de Compleció d’Estudis.
Tutors de Compleció d’Estudis.
Full de sol·licitud de matricula de compleció d’estudis.


ORDRE EDU/362/2009, de 17 de juliol, del procediment per completar els ensenyaments de formació professional que s’extingeixen, de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,d’ordenació general del sistema educatiu.