Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior

Poden accedir a aquest curs les persones que posseeixen qualsevol títol de tècnic.

Té una durada mínima de 700 hores.

Contingut:

El curs s’organitza en dues parts, una part comuna i una altra específica.


 Matèries de la part comuna  Hores / setmana
 Llengua catalana 3 hores
 Llengua castellana 3 hores
 Llengua anglesa 5 hores
 Total hores parts comuna 11 hores
Matèries de la part específica (l’alumnat n’ha de cursar 2)
Matemàtiques (obligatòria) 4 hores
Física-tecnologia 4 hores
Total hores parts específica 8 hores
Tutoria (no avaluable) 1 hora
Total hores del curs 20 hores

La superació d’aquest curs té els següents efectes:

  • En els ensenyaments de formació professional inicial, l’accés directe a un cicle de grau superior, amb la prioritat que s’estableix a l’Annex 2 de la Resolució ENS/1245/2012 de 13 de juny, per la qual s’organitza el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior.
  • En els ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, l’exempció de la part comuna de la prova d’accés.
  • En els ensenyaments esportius de règim especial, l’exempció de la prova d’accés de caràcter general.

 

Calendari de preinscripció i matrícula

Normativa, informació : web d’ensenyament

Relació entre les famílies professionals o els cicles i les opcions de la part específica de les proves d’accés