Matrícula Grau Mitjà · Alumnes admesos per al curs 2018-2019

Calendari general: del 4 a l’11 de juliol

 ➡ Formulari de matrícula a cicles Formatius de Grau Mitjà (Curs 2018-2019)

Els alumnes admesos als cicles formatius de Grau Mitjà de les llistes definitives del 3 de juliol, hauran de formalitzar la matrícula, segons el cicle formatiu, els dies següents:

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
     4 JULIOL 5 JULIOL 6 JULIOL
    Alumnes del cicle formatiu:

IS10-Vídeo discjòquei i so (Matí i Tarda)

Alumnes del cicle formatiu:

TM10-Electromecànica de vehicles

Alumnes dels cicles formatius:

TM20 – Carrosseria

FM10 – Soldadura i caldereria

FM21 – Manteniment i reparació en rellotgeria


 

9 JULIOL 10 JULIOL 11 JULIOL    
Alumnes dels cicles formatius:

EE30 – Instal·lacions de telecomunicacions

IC10 – Sistemes microinformàtics i xarxes

 

 Alumnes del cicle formatiu: 

IP20 – Estètica i bellesa

     

Documentació per a formalitzar la matrícula:

1.- Imprès de matrícula

2.- Resguard de Pagament

3.- Identificació:

Alumnat menor d’edat

  • L’original i una fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne està en situació d’acolliment, la resolució del Departament de Benestar Social i Família.
  • L’original i una fotocòpia del DNI o de la targeta de residència on consta el NIE del pare, la mare o el tutor legal de l’alumne.
  • L’original i una fotocòpia del DNI o de la targeta de residència on consta el NIE de l’alumne.
  • L’original i una fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne, si la teniu.

Alumnat major d’edat

  • L’original i una fotocòpia del DNI o de la targeta de residència on consta el NIE de l’alumne.
  • L’original i una fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne, si la teniu.

4.- Documentació acadèmica (fotocòpia i original)

  • PROVA D’ACCÉS: Certificat de la prova d’accés.
  • GRADUAT EN ESO: Certificat acadèmic o llibre
  • ALTRES ESTUDIS QUE PERMETIN L’ACCÉS: Certificat

5.- Fotografia original de format carnet amb el nom i el cicle escrits a la part posterior.