BEQUES DE CARÀCTER GENERAL DEL CURS ACADÈMIC 2016-2017

D’acord amb el que disposa l’article 46 de la Resolució d’11 d’agost de 2016, de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats, per la qual es convoquen beques de caràcter general per al curs acadèmic 2016-2017 per a estudiants que cursin estudis postobligatoris (extracte de la resolució publicat al BOE núm. 195, de 13 d’agost de 2016), us recordem que el termini de presentació de sol·licituds finalitza el 3 d’octubre de 2016.

Així mateix, us informem que, un cop s’ha emplenat i presentat la sol·licitud, l’aplicació genera un document que cal imprimir i conservar perquè és el resguard que acredita que la sol·licitud s’ha tramitat correctament i dins del termini establert.

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA PER A ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD DE BECA DE CARÀCTER GENERAL DEL CURS ACADÈMIC 2016-2017

About admin
Secretari