Assessorament

Informació general i calendari Informació del servei d’Assessorament i de Reconeixement de l’experiència laboral Carta de compromís de Qualitat en el servei Servei d’Assessorament (Procés obert) – Oferta de places (període 01/09/2018 al 30/08/2019) Calendari del procés del Servei d’Assessorament Servei d’Assessorament-Llistat provisional d’admesos i exclosos (Preinscripció-convocatòria Febrer) Servei d’Assessorament-Llistat definitiu d’admesos i exclosos (Preinscripció-convocatòria Febrer)