Assessorament

Informació general i calendari Informació del servei d’Assessorament i de Reconeixement de l’experiència laboral Carta de compromís de Qualitat en el servei Servei d’Assessorament (Procés obert) – Oferta de places (període 01/09/2017 al 30/08/2018) Calendari del procés del Servei d’Assessorament Llistat definitiu d’admesos al Servei d’Assessorament