Adreces d´interés


http://www.ami-ts.org

Associació de Mestres Industrials i Tècnics Superiors

http://www.boe.es

Butlletí Oficial de l’Estat

http://www.edu365.cat

Portal educatiu del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

http://www.gencat.cat

Pàgina oficial de la Generalitat de Catalunya

http://www.gencat.cat/diari

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

http://www.gencat.cat/educacio

Pàgina oficial del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

http://www.infomerce.es

Web del Departament d’Informàtica

http://www.prevenciondocente.com

Portal de prevenció de riscos laborals en centres docents

http://www.telecosmerce.com

Web del Departament d’Electricitat i Electrònica

http://www.xtec.cat

Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya