Segon Període de Preinscripció i Matrícula per al curs 2016-2017 (Convocatòria de Setembre)

Codi de l’ensenyament Nom de l’ensenyament Nivell/Curs Règim Torn Reserva de places ordinàries Reserva de places nee

CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ

CFPM    EE30 Instal·lacions de telecomunicacions 1 Diürn Matí 10 0
CFPM    FM10 Soldadura i caldereria 1 Diürn Matí 12 1
CFPM    FM21 Mecanització (manteniment i reparació en rellotgeria) 1 Diürn Tarda 12 0
CFPM    IC10 Sistemes microinformàtics i xarxes 1 Diürn Matí 13 0
CFPM    IP20 Estètica i bellesa 1 Diürn Matí 4 0
CFPM    IP20 Estètica i bellesa 1 Diürn Tarda 10 1
CFPM    IS10 Video discjòquei i so 1 Diürn Matí 0 1
CFPM    IS10 Video discjòquei i so 1 Diürn Tarda 0 0
CFPM    TM10 Electromecànica de vehicles automòbils 1 Diürn Matí 13 0
CFPM    TM20 Carrosseria 1 Diürn Matí 14 0
Codi de l’ensenyament Nom de l’ensenyament Nivell/Curs Règim Torn Reserva de places ordinàries Reserva de places nee

CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR

CFPS    0151 Animació d’activitats físiques i esportives 1 Diürn Matí 0 0
CFPS    0151 Animació d’activitats físiques i esportives 1 Diürn Tarda 9 0
CFPS    EED0 Sistemes de telecomunicacions i informàtics 1 Diürn Tarda 14 0
CFPS    FMC0 Disseny en fabricació mecànica 1 Diürn Tarda 13 0
CFPS    ICA0 Administració de sistemes informàtics en xarxa 1 Diürn Tarda 12 0
CFPS    ICC0 Desenvolupament d’aplicacions web 1 Diürn Tarda 14 0
CFPS    IPA0 Assessoria d’imatge personal i corporativa 1 Diürn Matí 4 0
CFPS    IPD0 Caracterització i maquillatge professional 1 Diürn Tarda 2 0
CFPS    ISA0 Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles 1 Diürn Tarda 0 0
CFPS    ISB0 Il·luminació, captació i tractament d’imatge 1 Diürn Matí 0 0
CFPS    ISC0 So per a audiovisuals i espectacles 1 Diürn Matí 0 0
CFPS    ISC0 So per a audiovisuals i espectacles 1 Diürn Tarda 7 0
CFPS    ISD0 Producció d’audiovisuals i espectacles 1 Diürn Tarda 9 0
CFPS    ISE0 Animacions en 3D, jocs i entorns interactius 1 Diürn Matí 0 0
CFPS    ISE0 Animacions en 3D, jocs i entorns interactius 1 Diürn Tarda 3 0
CFPS    TMA0 Automoció 1 Diürn Tarda 14 0